kyniemthanthuong.com

Kính thông báo Ngài HT Thiền sư Kim Triệu KHIPPAPANNO sẽ đến Việt Nam Ngày 11 04 2019

Kính thông báo !
Ngài HT Thiền sư Kim Triệu KHIPPAPANNO sẽ đến Việt Nam Ngày 11/04/2019 .
Ngày 12/04/2019 Ngài HT sẽ ở Chùa Pháp Bảo Mỹ Tho . sau đó Ngài đi về Trà Vinh chùa Ba si trong những ngày tết Khơ - me
Ngài về chùa Thiên Trúc Hà Tiên vào chiều 18/04/2019.
Khoá Thiền Vipassana do Ngài Đại Trưởng Lão Thiền sư Kim Triệu hướng dẫn 10 ngày tại chùa Thiên Trúc Hà Tiên , được khai mạc vào sáng 19/04/2019 và bế mạc vào sáng ngày 28/04/2019
Thời gian ghi danh khoá thiền bắt đầu 15/03/2019 .
Số ĐT liên lạc :
Cô TẤn Lực : 0983361262
Cô Phước Thiện : 096 1462963
Kính thông báo
Tấn Lực
27/09/2019
2 bình luận:
Luong Ha
27-09-2019, 08:49:47
Quốc Trung Từ
ChiChi Tran
27-09-2019, 08:49:47
Hương Lê

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *