kyniemthanthuong.com

Chu ng em la i tiê p tu c chơ đơ i anh chi bi delay đê n 5h20 sa ng

Chúng em lại tiếp tục chờ đợi anh chị bị delay đến 5h20 sáng.
Các chuyến bay SG - PLEI KU có thể gọi là chuyến bay củ chuối rồi đó,
Biết bao nhiêu con người đang chờ đợi anh chị chỉ vì chuyến bay cùi chuối.
Đường từ Plei Ku vào rừng là đường rừng chứ đâu phải đường chim bay của mấy anh hàng không đâu, làm ơn đừng delay nữa dùm chúng tôi nhé !
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *