kyniemthanthuong.com

Căn cứ theo chương trình hoạt động điểm năm 2016 Nhà Thiếu Nhi Quận 5 căn cứ vào đề xuất của các Kho

Căn cứ theo chương trình hoạt động điểm năm 2016 Nhà Thiếu Nhi Quận 5, căn cứ vào đề xuất của các Khoa, các câu lạc bộ đội chuyên, câu lạc bộ đội nhóm sở thích trực thuộc Nhà Thiếu Nhi Quận 5, dựa vào kết quả hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm năm 2016 nay Nhà thiếu nhi Quận 5 tổ chức Kiểm tra - Công nhận Chương trình Rèn luyện Đội viên Bậc sẵn sàng 1 và 2 năm 2016.
- Đây là dịp tạo cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và thắt chặt mối quan hệ giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm.Bên cạnh đó cũng là sân chơi giao lưu, bổ ích, lành mạnh của các em Đội viên, kịp thời tuyên dương những tập thể và các cá nhân đã có thành tích tốt tại Nhà thiếu nhi quận 5.
- Tổ chức Kiểm tra và Công nhận Đội viên đội chuyên cho các cá nhân CLB Đội nhóm đã tham gia và đạt thành tích tốt trong kì thi Kiểm tra chương trình Rèn luyện Đội viên bậc Sẵn sàng 1 và 2.
Trong ngày 21/8 vừa qua, Phòng nghiệp vụ NTN Quận 5 đã tiến hành tổ chức buổi Kiểm tra chương trình rèn luyện Đội viên - Bậc Sẵn sàng 1 và 2 cho toàn thể các CLB Đội nhóm với sự tham gia của 150 em là Đội viên, thiếu nhi đã hoàn thành xong chương trình Bậc 1 và 2 chuyên môn tại CLB Đội nhóm mà mình tham gia sinh hoạt.
- Trong buổi kiểm tra bậc Sẵn Sàng 1 các em đã dự thi ở 3 nội dung: Bàn 1 Kiến thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, bàn 2: Nghi thức Đội, bàn 3: Sinh hoạt tập thể. Và ở Bậc Sẵn sàng 2 có thêm 2 nội dung bàn 4: Truyền tin – Morse, bàn 5 – Nút dây
08/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *