kyniemthanthuong.com

Pothiatân – Gánh nặng trên vai người Raglay

Đây là một tục lệ đến nay vẫn không thể xóa được, là tục lệ truyền thống cùa người Ragiay.
Xem chi tiết

Pothiatân – Gánh nặng trên vai người Raglay

Theo luật tục của người Raglay, trong nhà có người chết từ 5 tuổi trở lên thì phải làm tuần mả. Họ quan niệm rằng, khi người đã chết thì linh hồn còn lảng vảng trong gia đình sẽ đeo đuổi, quấy phá người sống.
Xem chi tiết